Δευτέρα 20 Αυγούστου 2007

Μπίερ

Άιν, Τσβο
Ντράι, Φίερ
Μπλάιστιφτ ουντ Παπίερ
Χίερ στετ Άινε Βάρνουνγκ:
ούμπερ Ντίχτουνγκ
κάινε Άννουνγκ.
Άλλε Φρόιντεν
κόμμεν Χίερ
βας τσου τρίνκεν;
νοχ Άιν Μπίερ!
Τρίνκεν Μπίερ
τρίνκεν Ουΐσκυ
τρίνκεν Τζιν
ουντ τρίνκεν Βάινε.
Ιχ μπιν Άιν Τρίνκερ
νιχτ Άιν Ντίχτερ
ουντ Ντας ιστ μάινε…..
ουνέντλιχε Γκεσίχτε.
Βας γκιμπτς Μερ;
Νουρ Άιν Βόρτ
Καμεράντ Γιόζεφ Ροτ:
«Γκέμπε Γκοττ
Ουνζ Άλλεν
Ουνζ Τρίνκερν
Άινε ζο λάιχτεν ουντ ζο σένεν Τοντ».

Δεν υπάρχουν σχόλια: