Κυριακή 12 Αυγούστου 2007

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο.....(Ι)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα.


Αγαπάρνηση, η: η άρνηση της αγάπης (προφανώς) που σου προσφέρει κάποιος ή κάποιοι, για προσωπικούς λόγους. Π.χ. "Η Κ. έχει γίνει τόσο φορτική μαζί του που του προκαλεί αγανάκτηση... που άμα συνεχίσει το ίδιο βιολί.. δε θ' αργήσει να γίνει αγαπάρνηση".