Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2009

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο.....(XXXIV)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα.

Στερεοπλάνο, το: σχέδιο (επιχειρηματικό, αθλητικό, προσωπικό ή άλλο) που καταστρώνεται προσεκτικά και εν συνεχεία τηρείται πιστά και απαρέγκλιτα. Π.χ. «η επιτυχία της εταιρίας ιερατικών αμφίων και εκκλησιαστικών ειδών “Σταυρόπουλου” και προσωπική επιτυχία του ιδρυτή της, του αείμνηστου Κου Ιούδα Σταυρόπουλου, παππού των σημερινών ιδιοκτητών έχει ένα μυστικό. Και αυτό είναι, όπως ο ίδιος ο παππούς Ιούδας το αποτύπωσε στα απομνημονεύματα του, πέρα από το ταλέντο, πέρα από τη σκληρή δουλειά, πέρα από κάποια πιθανή εύνοια της τύχης…. το στερεοπλάνο κυρίες και κύριοι. Το στερεοπλάνο που εμπνεύσθηκε και ακολούθησε, τόσο αυτός όσο και τα παιδιά του και που ακόμα και σήμερα τα εγγόνια του ακολουθούν. Και βέβαια κανείς τους δεν αποκαλύπτει!

Δεν υπάρχουν σχόλια: