Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2009

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο.....(XL)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα.

Πυρόβλημα, το: είναι αλήθεια ότι ο ζωντανός οργανισμός της γλώσσας λειτουργεί μερικές φορές με τρόπο παράδοξο. Ας πούμε, παρά την ύπαρξη αυτής της άψογα ακριβούς λέξης, έχει επικρατήσει ή άχρηστη περίφραση «βλήμα πυροβόλου» και η λέξη έχει περιπέσει σχεδόν σε αχρηστία. Π.χ. (θεωρητικό χρήσης): «σύμφωνα με τον αστυνομικό μας συντάκτη, κυρίες και κύριοι, το θύμα πέθανε από ακατάσχετη εσωτερική αιμορραγία. Στο σώμα του βρέθηκαν 6 πυροβλήματα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: