Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2009

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο.....(XLI)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα.


Πουρόβλημα, το: πολύ μοχθηρή σύνθετη λέξη που περιγράφει συνανθρώπους μας, προχωρημένης ηλικίας, που έχουν αρχίσει να ξεμωραίνονται κι όλο λένε και κάνουν βλακείες Π.χ. «Έλα ρε παιδιά, και τί έγινε που είναι επίτιμος πρόεδρος. Όλο μαλακίες λέει. Αφού είναι απολίθωμα σας λέω. Πουρόβλημα από τα λίγα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: