Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2009

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο.....(XLΙΧ)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα.


Ηδονκιχώτης, ο: ο άνθρωπος που αναζητεί την ηδονή (πάσης φύσεως) σε θεωρητικές καταστάσεις και φανταστικές περιστάσεις, καθ’ ότι πιστεύει ότι στο μάταιο τούτο κόσμο οι ηδονές δεν είναι υψηλού επιπέδου και εν πάσει περιπτώσει αυτόν δεν τον ικανοποιούν. Π.χ. «Ο καημένος, ο μακαρίτης, ο Χ. Σ’ όλη του τη ζωή υπήρξε ηδονκιχώτης. Αναρωτιέμαι αν ποτέ ευχαριστήθηκε κάτι έστω και λίγο».