Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο.....(XLII)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα.


Πουρόβλεμμα, το: λάγνες ματιές εκ μέρους ωρίμων κυριών ή κυρίων που ορέγονται ερωτικά νεότερους τους και τους τρώνε με τα μάτια. Π.χ. (σε αντροπαρέα) «Ρε σεις, πόσο την κάνετε τη “θεία” απέναντι; 50 – 55; Καλοστεκούμενη όμως, ε; Ρε με καρφώνει από την ώρα που μπήκαμε, όλο πουροβλέμματα σας λέω. Ρε, μήπως να το κάνω το ψυχικό;».

Δεν υπάρχουν σχόλια: