Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο..... (219)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα

Δισάρεστος: ο όχι απλά μα και με το παραπάνω, έως και διπλά αρεστός, είναι ο... βλ. λήμμα. Π.χ. "Μου είναι εξαιρετικά δισάρεστος ο Κος Ηλιλαμά Σαβαχθανί, ο Πέρσης γείτονας μου", "Και τότε γιατί τον κάνεις παρέα;", "Μα... γι αυτό ακριβώς", "Δε σε καταλαβαίνω", "Ε, ούτε κι εγώ".

Δεν υπάρχουν σχόλια: