Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2007

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο (ΙΙI)....

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα.

Βρωμοβιότοπος, ο: περιοχή όπου το νερό είναι κύριος παράγοντας ελέγχου του φυσικού περιβάλλοντος, της χλωρίδας και της πανίδας, όπως εκβολές ποταμού, λίμνη, λιμνοθάλασσα κ.λ.π., κατά κανόνα και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που όμως – δυστυχώς – βρίσκεται στην Ελλάδα όπου ελάχιστοι δίνουν σημασία σε τέτοια θέματα και γεμίζουν τους χώρους αυτούς (όπως και καθετί ωραίο στη φύση - παραλίες, πηγές, ποτάμια, ρεματιές, φαράγγια, σπήλαια κ.ά.) με ένα σωρό σκουπίδια και βρωμιές. Π.χ. ο φίλος μου ο Γιάννης όταν είχε έρθει στην πατρίδα μου, στη Λακωνία, χλεύαζε τις πινακίδες «Προς υδροβιότοπο», στο Δέλτα του Ευρώτα: «Χα! Με τέτοιο σκουπιδαριό…προς βρωμοβιότοπο έπρεπε να λένε!!».

Δεν υπάρχουν σχόλια: