Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018

Το καλοκαίρι τελειώνει


Ω! πόσον είναι εύμορφα
σ' αυτήν την παραλία
πευκοκατακλυζόμενη
γαλήνη εναλία
κι εμβρός αι νήσοι πλέουσαι
εν μέσω της θαλάσσης
ω! αυτή είναι εικών για να βαστάς
κι ουδέποτε να χάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: