Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο..... (273)


...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα

Ρουλεμανία: ο εθισμός στον τζόγο είναι ένας από τους ισχυρότερους. Κλάδος του που αφορά το παίγνιο της ρουλέτας ονομάζεται ρουλεμανία και ο πάσχων ρουλεμανής (θηλ. ρουλεμάνα). Πολύ δύσκολη περίπτωση. Η επιστήμη της ψυχιατρικής πασχίζει, αλλά συχνά σηκώνει τα χέρια ψηλά, δηλ. ο θεός μαζί σας ρουλεμανείς αναγνώστες!

Δεν υπάρχουν σχόλια: