Κυριακή 28 Αυγούστου 2011

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο..... (208)


...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα

Απαγορέψιμο: το ρέψιμο (επιστημ. «ερυγή») είναι μία καθ’ όλα φυσιολογική σωματική λειτουργία, καλό ωστόσο είναι να γίνεται προσπάθεια να εκτελείται με τρόπο διακριτικό, ειδάλλως και κυρίως λόγω του χαρακτηριστικού, εν δυνάμει ισχυρού, ήχου που το διακρίνει, δύναται να θεωρηθεί δείγμα ανάγωγης συμπεριφοράς, να αποτελέσει προσβολή, να προκαλέσει δυσφορία ή ακόμα και αηδία. Υπάρχουν δε περιστάσεις και συνθήκες συναθροίσεων, κοινωνικών εκδηλώσεων, ομάδων ή και ατόμων όπου το ρέψιμο επ’ ουδενί δεν επιτρέπεται, ισχύει δηλαδή αυστηρότατο και καθολικό... βλ. λήμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: