Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο..... (129)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα.

Ανιερέας, ο: ανά τους – πολλούς – αιώνες ιστορίας της Εκκλησίας, υπήρξαν (και υπάρχουν) πολλοί άξιοι λειτουργοί της που ενστερνίσθηκαν και τίμησαν και εφάρμοσαν τις διδαχές Του. Αλλά υπήρξαν (και υπάρχουν) και ένα σωρό καθάρματα που περιβεβλημένα με τα άμφια ή το σχήμα, βρήκαν την ευκαιρία μεταμφιεσμένοι κατ’ αυτόν τον τρόπο, να ανοσιουργήσουν με τρόπον ακόμη πιο επαίσχυντο (λόγω και της εγγενούς αντίφασης) από ότι αν ήσαν απλώς, απλά καθάρματα. Π.χ. «- Α ρε κρέμασμα, ανάποδα, που θέλει ο τραγόπαπας!», «- Ποιός;», «- Αυτός, ο ανιερέας, ο τάχα μου άγιος. Τί άγιος, διάβολος σωστός είναι!», «- Ποιός μωρέ;», «- Ο πάτερ Ιερόδουλος, ποιός άλλος; Όχι μόνο κατάφερε τη γριά, τη χήρα, και έγραψε στο εκκλησιαστικό του ίδρυμα όλη την τεράστια περιουσία της, μετά την έβαλε στο γηροκομείο του και δυο μήνες αργότερα την έδιωξε, για να επωφεληθεί ακόμα και το ασήμαντο κόστος της διαμονής της. Κι είναι, η κακομοίρα, στους δρόμους τώρα».

26/1/010
αίθουσα αναμονής κεραμοποιΐας «Αναγνωσταρά», Καλαμάτα, Μεσσηνία (αναμένοντας για επαγγελματική συνάντηση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: