Δευτέρα 29 Μαρτίου 2010

Adieu

Του καπνού τα θρίμματα
τάστριψα σιγάρο τελεφτέο
μια κούπα γιόμισα αποπίματα
βιδάνι σάμπως ποτό σπουδαίο
μόνος του επροκάλεσε θα πουν
το απεφκτέο
σα δε λογάριασε το της ζωής
σπουδέο.

Αντι ο έο!

Δεν υπάρχουν σχόλια: