Τρίτη 2 Μαρτίου 2010

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο..... (127)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα.


Συσκεψηχοπλάκωμα, το: η ανία και η αίσθηση ματαιότητας που νοιώθει κανείς στα βαρετά και ανούσια εταιρικά meeting, γίνεται καμμιά φορά τόσο έντονη που προκαλεί σαφή συμπτώματα κατάθλιψης. Π.χ. «- Ρε Νιόνιο, μαζόχας είναι ο μεγάλος και κάνει meeting πάντα τις Παρασκευές; Αδερφέ μου, τέτοιο συσκεψηχοπλάκωμα με πιάνει, που σχεδόν μου χαλάει το Σαββατοκύριακο».

Δεν υπάρχουν σχόλια: