Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2009

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο.....(LXVI)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα.


Τρίτι, το: λέξη χωρίς νόημα, αλλά με δικαίωμα. Ύπαρξης. Γιατί δηλαδή να υπάρχει «Δεφτέρι»; Ας υπάρχει και Τρίτι. Και Τετάρτι. Και Πέμπτι, κ.ο.κ. Αμάν πια!

Δεν υπάρχουν σχόλια: