Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2009

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο.....(LXII)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα.


Συναισθημενδυματίας, ο/η: ο άνθρωπος που συνηθίζει, βρίσκοντάς το διασκεδαστικό, να προσποιείται συναισθήματα διάφορα που στην πραγματικότητα δε νοιώθει. Αν επιμείνει επί μακρόν, τελειοποιείται και όλοι πείθονται και τον πιστεύουν. Ωστόσο υπάρχει ο κίνδυνος, αν δε σταματήσει εγκαίρως, να χάσει τη δυνατότητα να έχει δικά του, πραγματικά, αισθήματα και εν τέλει να χάσει τον ίδιο τον εαυτό του. Π.χ. «- Δεν ξέρω αν το άκουσες, ο Θησέας ο Πεμπεζουμπούλ, ο παλιός συμμαθητής μας – τον θυμάσαι; -, ο μεγαλύτερος συναισθημενδυματίας στο σχολείο, φαίνεται το παράκανε. Κάηκε τελικά. Εδώ κι ένα χρόνο μένει πάλι με τους γονείς του και έχει γίνει σχεδόν φυτό από τα φάρμακα. Γαμησέ τα, ε; Άντε γεια μας!».