Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο.....(LXVII)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα.

Ατσαλάκροτος, o: οι ήχοι και ο θόρυβος που προκαλείται όταν ένας εξαιρετικά αδέξιος άνθρωπος προσπαθεί να κάνει οτιδήποτε, από μία εργασία έως απλώς να κινηθεί στο χώρο. Π.χ. «- Καλέ πώς είσαι έτσι χάλια;», «- Αφού κοιμάμαι ελάχιστα, πώς θέλεις να είμαι;», «- Και γιατί έτσι;», «- Γιατί ξυπνάει κάθε μέρα ο άντρας μου από τις 5:30 για να πάει στη δουλειά και ξέρεις πόσο ατσούμπαλος είναι. Με τον ατσαλάκροτο που κάνει, ξυπνάω θέλοντας και μη».

Δεν υπάρχουν σχόλια: