Σάββατο 30 Μαΐου 2009

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο (XVΙII)...

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN: 960-6680-12-6). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα:

Εργαζόμουνα (η): λέξις χυδαίας φαλλοκρατικής αργκώ (εργαζόμουνα = η πόρνη). Π.χ. «Ποια, η Πόπη; Μεγάλη... (λήμμα)! Μη βλέπεις τώρα που την έχουν πάρει τα χρόνια. Και πού ’σαι; Με πελατεία εκλεκτή, μέχρι και υπουργούς είχε…» κ.λ.π.

Δεν υπάρχουν σχόλια: