Σάββατο 30 Μαΐου 2009

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο (XΧΙ)...

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN: 960-6680-12-6). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα:

Πιθανοστός (- ικός) : αντιστρόφως με: βλ. λήμμα Απιθανοστός (-ικός)

Δεν υπάρχουν σχόλια: