Δευτέρα 4 Μαΐου 2009

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο (XVΙI)...

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN: 960-6680-12-6). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα:


Πατζουρόφυλλα: τα πατζούρια, όπως και τα παράθυρα, έχουν φύλλα – τα πατζουρόφυλλα, μόνο που συχνά γίνεται σύγχυση με τα φύλλα του γνωστού και σχεδόν ομόηχου λαχανικού. Π.χ. «-Βρε τι έφαγα χθες, βρε τι έφαγα;….. Α, ναι! Πατζαρόφυλλα!». «-Τί; Χα! Χα! Πού; Στο κεφάλι;». «-Ορίστε;». «Εεεεε… Ωπ! Τώρα κατάλαβα: πατζαρόφυλλα! Στην αρχή άκουσα πατζουρόφυλλα!».

Δεν υπάρχουν σχόλια: