Τρίτη 6 Μαρτίου 2012

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο..... (239)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα

Ναυτέλος: όρος με διπλή σημασία, πρώτον - το αντίτιμο μεταφοράς με πλωτό μέσον, π.χ. προς (ή από) νήσο και δεύτερον - το πέρας της εργασίας στον ναυτιλιακό τομέα. Δέον όπως να μη συγχέεται με τον σχεδόν ομόηχο "ναυτίλο" αλλά και να δίδεται προσοχή στο γεγονός ότι οι αδαείς περί τα γλωσσολογικά και οι παραπλανημένοι, θεωρούν ορθές (αντίστοιχα) τις εκφράσεις "εισητήριο πλοίο" και "συνταξιοδότηση ναυτικού", άκουσον και φρίξε!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: