Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2011

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο..... (192)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9)। Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα

Ξαναδένποτε: επίρρημα χρονικό - δεικτικό, σημαίνει "ποτέ πια ξανά". Π.χ. "Πες μου βρε την αλήθεια, φέρσου μια φορά στη ζωή σου σαν άνδρας και πες μου την αλήθεια! Θα ξανατζογάρεις;", "Όχι αγάπη μου, ξαναδένποτε!", "Δε σε πιστεύω βρε, δε σε πιστεύω!", "Πάμε ένα στοίχημα;".

Δεν υπάρχουν σχόλια: