Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2011

Και τώρα;

(Φόβος στο ξεκίνημα της "στεγνής εποχής")

Και τώρα τί θα γένουμε
χωρίς οινόπνευμα;
Η ουσία αυτή
ήταν μια κάποια λύσις

Δεν υπάρχουν σχόλια: