Τετάρτη 26 Μαΐου 2010

Οι πατατούλες

Ωραίες που είναι οι πατατούλες
πόσο μου αρέσουνε – πάρα πολύ.
Άμα τις ψήσεις, τις τηγανίσεις,
νόστιμες είναι πολύ πολύ.

Οι πατατούλες, οι πατατούλες,
πολύ μ’ αρέσουν, παρά πολύ.
Όταν τις ψήνεις, τις τηγανίζεις,
νόστιμες είναι πολύ πολύ.

Λα λα λα λα λα, λα λα λα λα λα,
λα λα λα λαλαλα λα λα λα λαααα,
τραλαλαλαλαλααααα, τραλαλαλαλαλααααα,
τραλαλαλαλαλα, λα λα λα λα.

Τραλαλαλαλαλα, λατραλατραλαλα,
Τραλαλαλαλαλα, τραλαλαλαλαααα,
Ατραλαλαλαλα, λαλατραλαλα,
λαλατριλιλα, λαλατριλιλαααα.

Κι άμα τις λειώσεις τις πατατούλες
ε τότε γίνονται πουρές.
Κι ακόμα κι έτσι οι πατατούλες
πολύ είναι νόστιμες που λες.

Άμα τις ψήνεις, τις τηγανίζεις
κι άμα τις λειώνεις κι είναι πουρές,
οι πατατούλες, οι πατατούλες
πολύ είναι νόστιμες που λες.

Λα λα λα λα ….

Δεν υπάρχουν σχόλια: