Τρίτη 24 Αυγούστου 2021

Βλάβη ανεπανόρθωτη αισθητηρίων οργάνων

"Παρεσική νευροκαταληψία,

προσβάλλει κύρια τα άκρα"

ήταν η διάγνωση - κεραυνός

πάει να πει άτονα, μαραμένα, κούτσουρα, χωλά

τα εργαλεία της δουλειάς μου

τύχη χειρότερη δε θα μπορούσε να γενεί

για έναν εφαψία.


Δεν υπάρχουν σχόλια: