Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

Ελαιολάδου ο διασυρμός


Αναρωτιέται
μπα δεν υπάρχει
ούτε φαντάζεται
πιο μεγαλύτερο
τον ξεπεσμό
που από πατρίδα
κι από οικογένεια
κι αυτός ο ίδιος
το πάλαι πότε
νά 'χει αυτονόητο
των βλογημένων
των ελαιών
τον κάθε χρόνο
συγκομισμό

τώρα στα ράφια
του σούπερ μάρκετ
διαλέγει λάδι
έξτρα παρθένο
από μικρόν
της επαρχίας
κάπου στο νότο
κατά προτίμηση
από τον τόπο του
σ'νεταιρισμό.