Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018

Εωθινά, καθ' εκάστην, μερικάς γραμμάς συγγράφω


Το πρωί μονάχα γράφω
με κεφάλι καθαρό
έστω μόνο λίγους στίχους
κι έξω ας κάνει ότι καιρό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: