Πέμπτη 7 Απριλίου 2011

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο..... (196)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα

Ασυννεφής: περί ουρανού (καθαρός, χωρίς σύννεφα). Π.χ. το γνωστό άσμα:

Ηλιολουσμένη Κυριακή
μοιάζεις με την καρδιά μου
που έχει πάντ' ασυννεφιά, ασυν-νε-φιά
Δία και Α-, Δία και Αθηνά μου

Δεν υπάρχουν σχόλια: