Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2009

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο.....(LVII)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα.


Ορχιδέος, το: η κατάπληξη που προξενούν τα ανδρικά γεννητικά όργανα και ιδίως οι όρχεις όταν είναι εξαιρετικά ευμεγέθεις. Ο καταπλησσόμενος είναι φερ’ ειπείν η γυναίκα ερωτική σύντροφος, οι άνδρες στα αποδυτήρια του γυμναστηρίου ή στο ντους του στρατού, ή ομού γυναίκες και άνδρες σε παραλία γυμνιστών κ.λ.π. Π.χ. «Η Ματτίνα όταν αντίκρισε για πρώτη φορά το Λούη γυμνό κυριεύθηκε από ορχιδέος. Αμέσως μετά κυριεύθηκε από φρενήρη ερωτική επιθυμία και του χίμηξε». Βλ. και το λήμμα «Ψωλοδεής».

Δεν υπάρχουν σχόλια: