Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2009

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο.....(LΙV)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα.

Πατροπαραδόπιστος: ο φιλάργυρος, προσκυνητής του Μαμμωνά άνθρωπος, που κληρονόμησε το χούι από τον όμοιο πατέρα του. Π.χ. «Αχ, ρε παιδί μου, αυτή η Ρεβέκκα: όμορφη, κομψή, καλλιεργημένη, νοικοκυρά – να μην ήτανε πατροπαραδόπιστη σαν το γέρο τσιγγούναρο τον πατέρα της!

Δεν υπάρχουν σχόλια: