Πέμπτη 23 Ιουλίου 2009

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο.....(XXΙX)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα.

Λαβοδίνο, το: το «δούναι & λαβείν». Καίτοι πιο εύηχη, η λέξη δε χρησιμοποιείται παρά σπανίως – έχει επικρατήσει το «πάρε δώσε». Π.χ. «Το λαβοδίνο μεγάλε, αυτό κινεί τα πάντα, Σε όλον τον κόσμο. Απ’ τη Μελβούρνη ως το Λονδίνο. Το λαβοδίνο. Το λαβοδίνο».

Δεν υπάρχουν σχόλια: