Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2007

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο (ΙΙ)....

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα.

Μισθόδουλος, ο (& η): Ο (ή η) επί σειράν ετών ασκών αλλ' ουχί αγαπών έμμισθο επάγγελμα με αποτέλεσμα να έχει σε σημαντικό βαθμό αδρανοποιηθεί για να αντέξει την καθημερινή, μηχανική, άσκοπη ανάλωση ψυχικών και σωματικών πόρων αλλά και του Χρόνου του με αντίτιμο τον σταθερό (και συχνά ούτε καν αξιόλογο) Μισθό, που χρειάζεται καθώς έχει πια απωλέσει τη φαντασία και το κουράγιο να βρει άλλο τρόπο να βιοπορίζεται. Και είναι αυτό ένα είδος δουλείας. Π.χ. "τα 10 πρώτα χρόνια στην εταιρία (ή υπηρεσία, ή μαγαζί, ή ...) όλο έλεγε ότι αυτό ήταν προσωρινό κι ότι όλα θα άλλαζαν σύντομα. Τώρα έχει συμβιβασθεί. Πού να τρέχουμε; Είναι κι ο σταθερός μισθός. Μεγάλο πράγμα!".

Δεν υπάρχουν σχόλια: