Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Πρέπει να τακτοποιήσω τη βιβλιοθήκη μου


11/4/'015 (Μεγάλο Σάββατο), Μαυρομιχάλη 148Β, "εμπνευσμένο" σε κατάσταση ημινάρκωσης, βραδάκι Μεγάλου Σαββάτου 2015 και γραμμένο στο χαρτί λίγο μόλις πριν το τηλεφώνημα με το θλιβερό μαντάτο

Με προσμονήν εδιάλεξα εν ιερόν βιβλίον
δύναμιν νά 'βρω απ' τον Θεόν, παρηγοριάν στον βίον

Μα έμεινα εμβρόντητος διαπιστωνόντας ότι
ήτο άκρως σκανδαλιστική, παράγραφος η πρώτη

Τους οφθαλμούς μου έκλεισα και άνοιξα επαλλήλως
τους τίτλους, το εξώφυλλον, εξέτασα με ζήλος

Ω! άθλιε, λάθος έκανες, μην είσαι μεθυσμένος;
κι αντί του τόμου "Πίστεως, το ιερόν, θείο μένος"
συ πήρες τον "Απώλεσης απόλαυσις παρθενικού υμένος".


Δεν υπάρχουν σχόλια: