Σάββατο 25 Ιουνίου 2011

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο..... (204)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα

Πουταρνάκι, το: κορίτσι αγνό και άδολο, ήσυχο και υπάκουο, θεοσεβούμενο και ντροπαλό που όμως, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, ξεδιπλώνει «άλλες» πτυχές και φανερώνει «κρυφά» ταλέντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: