Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Το Κακό


Το Κακό μπαίνει μέσα μας
κάθε τόσο, με κάθε τρόπο
προερχόμενο από διάφορες πηγές

Το ζήτημα είναι υποθέτω
να εκρέει
να μην ποτίζει
να μη λιμνάζει
να μην αποθηκεύεται
διότι αφενός μας δηλητηριάζει
και αφετέρου κάποια στιγμή
δοθείσης ευκαιρίας
θα ξεχυθεί απότομα και τότε
δε θά 'χουμε άλλο κάνει παρά
να προσθέσουμε κάποιο ακόμα
Κακό στον κόσμο

Ένα μεγαλύτερο επίτευγμα
σε κάποιο διαφορετικό
υψηλότερο ασφαλώς επίπεδο
είναι να αποκρούουμε το Κακό
να μη μπορεί να μας διαπεράσει
και έτσι άρα να καθιστάμεθα
ανίκανοι και να το προκαλέσουμε

Ελάχιστοι φθάνουν
στη βελτιωμένη κατάσταση αυτή
που λέγεται αγιοσύνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: