Κυριακή 9 Μαρτίου 2014

Κι άλλο ένα χειρόγραφο σημείωμα

Το σημείωμα βρέθηκε, στις 20 (είκοσι) Ιανουαρίου 2014 (δυο χιλιάδες δεκατέσσερα), επί της Ιεράς Οδού, στο δεξιό ρεύμα με κατεύθυνση απομάκρυνσης από την πόλη των Αθηνών, ήτοι με νώτα προς τον Κεραμεικό, και έξωθεν του περιβόλου της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών.
Το σημείωμα αποτελείται από 1 (μία) άσπρη απλή κόλλα φωτοτυπίας/εκτυπωτή, μεγέθους Α4 (και διπλωμένη στα τέσσερα), γραμμένη στη μία πλευρά με δύο ειδών στυλό διαρκείας και μπλε μελάνη, ενώ στην πίσω πλευρά υπάρχουν σημειωμένα στο κάτω μισό του χαρτιού, δύο απλοί μαθηματικοί τύποι και ισάριθμα γραμμικά σχέδια.
Οι σημειώσεις λένε τα παρακάτω (για την αντιγραφή και τα σχόλια: Χ.Δ.Τ.).

λανθάνον οφθ:
διακρίνονται ανάλογα με τη θέση τους στην κληματίδα στους φυλλίτες, τον τυφλό οφθαλμό και τους λανθάνοντες οφθαλμούς καρποφόρου ξύλου
ταχυφυής οφθ:
οφθαλμοί που δίνουν μεσοκάρδιους καρπούς και βλαστάνουν την ίδια περίοδο που φυτρώνουν
επάκριος οφθ:
δίνει κατά μήκος αύξηση του βλαστού
sylvoz:
σύστημα γραμμικού κλαδέματος καρποφορίας (κυρίως για επιτραπέζιο) (συνήθως μονόπλευρο)
πρέμνο:
το φυτό της αμπέλου
αμολυτή:
η παραγωγική μονάδα στο μακρό του χ.κκ
μακρό κλάδεμα:
≥ 4 οφθαλμούς ανά παραγωγική μονάδα
λαίμαργος βλαστός

οφθαλμός επέκτασης

χλωρό κλάδεμα:
οποιαδήποτε επέμβαση στα πράσινα τμήματα των πρέμνων κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη της βλάστησης μέχρι την ωρίμανση του φορτίου
ακραίος οφθαλμός

σύστημα μόρφωσης

κλάδεμα καρποφορίας

εμβόλιο

οριζόντιος κορμός:
εκεί καταλήγει το τμήμα του πρέμνου που αρχίζη από την επιφάνεια του εδάφους στα γραμμικά σχήματα
Casenave:
σύστημα γραμμικού κλαδέματος καρποφορίας (συνήθως μονόπλευρο)
Παραγωγική μονάδα

λανθάνον οφθαλμός:
εκβλαστάνουν την επόμενη χρονιά του σχηματισμού τους και δίνουν κύριους βλαστούς

Δεν υπάρχουν σχόλια: