Σάββατο 10 Απριλίου 2010

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο..... (131)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα.

Πειπειρίχτης, ο: αυτός που με το ατελείωτο πες πες, τουμπάρει τελικά τον άλλο, που υποκύπτει κυρίως για να γλυτώσει από την ακατάσχετη λογοδιάρροια. Π.χ. «- Πάει κι η Γαρυφαλλιά. Την κατάφερε κι αυτή ο Δήμος. Μεγάλος ρίχτης τελικά.», «- Μεγάλος πειπειρίχτης δε λες καλύτερα. Για να γλυτώσει από το μπλα μπλα τό’ κανε καημένε και του’ κατσε. Σύντομα θα λακήσει. Κι ο Δήμος κάποια άλλη θα βρει να ταλαιπωρήσει».

Δεν υπάρχουν σχόλια: