Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021

Δίπλα στον κάδο απορριμμάτων, πίσω από το κατάστημα πολυτελών ενδυμάτων

Φαινόταν

φτηνή μες στη γύμνια της

γυμνή μες στη φτήνια της

βρώμικη


η κούκλα βιτρίνας η πεταμένη


υπήρξε

ακριβή όταν ήταν ντυμένη

ντυμένη όταν ήταν ακριβά

η καημένη.


Δεν υπάρχουν σχόλια: