Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021

Λαϊκόν τριπλοτετράστιχον σφόδρα εκ των μετεωρολογικών υπηρεσιών απογοητευθέντος

Οι αστοχίες είν' πια γνωστές

όξω όλο πέφτουνε οι προγνωστές

κ' έτσι πορεύουμε στα κουτουρού

και στα ελέη του καιρού


Μουσκίδι, καψωμένοι

βρεχτοί και παγωμένοι

έχει γενεί πια άβολο

τραβάτε για το διάβολο


Ενημερώσεις τάχα ακραίων φαινομένων

πού 'ναι τα; δεν τα βλέπω, κ' είμαι δω αναμένων

τα λόγια όπου λέτε, αέρας που φυσά

κάντε βρε έστω μόνο μία πετυχεσά.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: