Κυριακή 10 Απριλίου 2011

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο..... (198)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα

Δενπότης, ο: ο άνθρωπος που δεν πίνει αλκοόλ εκ πεποιθήσεως, π.χ. λόγω θρησκείας (μουσουλμάνος, μορμόνος κ.λ.π.) ή εξ ανάγκης (ασθενής, αλκοολικός σε ανάρρωση κ.λ.π.), είναι ένας... βλ. λήμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: