Τρίτη 22 Μαρτίου 2011

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λύο..... (195)

...Καλοβυρνάς, με το υπέροχο "Πλαθολόγιο Λέξεων" των εκδόσεων Intro Books (ISBN:960-6680-12-6) αλλά και τη νέα "απουστειρωμένη" έκδοση του Πλαθολογίου (εκδόσεις IntroBooks 2008, ISBN: 978-960-6680-48-9). Ας προσπαθήσουμε (έστω και ως ανάξιοι μιμητές) να καταγράψουμε ορισμένα ακόμα λήμματα

Κώλαση: καλλίγραμμα οπίσθια, τόσον ωραία που σκανδαλίζουν (κολάζουν) και άγιο, μ' άλλα λόγια προκαλούν.... βλ. λήμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: